Spring naar hoofd-inhoud

Het managementteam van De Kreeke

Het managementteam van De Kreeke wordt gevormd door:

Coen Kaijser (directeur)

Rianne Oomkens (plaatsvervangend directeur)

Merel Huisman (Intern begeleidster)

Het managementteam vergadert om de twee maanden. Binnen dit overleg worden algemene zaken besproken en worden beslissingen genomen met betrekking tot het (onderwijskundig) beleid. Er worden vernieuwingen aangedragen en ook de voortgang van de onderwerpen uit het jaar- en schoolplan staan op de agenda.