Spring naar hoofd-inhoud

Sponsoring

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen(OC&W) heeft regels vastgesteld die scholen in acht moeten nemen als ze gebruik maken van sponsoring. Sponsoring mag het onderwijs niet beïnvloeden en de school mag er niet afhankelijk van worden. De school moet objectief en onafhankelijk blijven.
Voor onze school betekent dit:
Dat er in principe geen sponsoring plaats vindt. Bijdragen uit het bedrijfsleven in de vorm van schenkingen worden geaccepteerd als ze niet ingaan tegen de doelstellingen van de school.