Spring naar hoofd-inhoud

De activiteitencomissie

De Kreeke heeft een bijzonder actieve activiteitencomissie. Door de betrokkenheid en inzet van deze leden zijn zij mede verantwoordelijk voor de goede naam die de school heeft. De activiteitencomissie bevordert de samenwerking tussen de ouders en de school en stimuleert de belangstelling voor de school. De activiteitencomissie organiseert samen met het team allerlei activiteiten
De vereniging vergadert om de twee maanden, deze vergaderingen beginnen normaal om 19.30 uur en worden gehouden in de personeelskamer van de school. 
Het onderwijs aan onze school is kosteloos. Om echter extra activiteiten te kunnen bekostigen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €20 per leerling. Het verenigingsjaar loopt parallel met het schooljaar. Mocht u interesse hebben of nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar dit adres: activiteitencommissie.dekreeke@gmail.com  .

Namenlijst

Jo Anne Zaat (voorzitter)
Gerlinde Koster (penningmeester)
Diana Vale (secretaris)
Nathalie de Bouvré
Inge van Waes - Kerkhofs
Martina van Cranenbroeck - Verhelst
Sandra Laureyssens