Spring naar hoofd-inhoud

Resultaten CITO Eindtoets

Jaar         schoolscore     streefscore         landelijk gemiddelde        ondergrens inspectie
2022536536534,8 
2021         530,4        536            535 
2020    COVID19       COVID19        COVID19       COVID19
2019        535,9        536         535,7       532,6
2018       536,4        536         534,9       532,8
2017       536,1        536         535,1       533
2016       534,5        533        534,6       530,5
2015       537,2       532,6        533,6       531,6
2014       531,6       534,3        534,7        -

 

 

Uitstroomgegevens afgelopen jaren

jaar:

  Aantal leerlingen

      VWO     HAVO     VMBO-T/MAVO    VMBO-B    VMBO-K  VSO
2022119%45,5%36,5%9%  
2021                 12     8,3%   16,6%         58,3%             16,6% 
2020                  10     50%    10%         30%      10%     -
2019                  7     57%         43%      -
2018                  8    12,5%   37,5%         37,5%      -    12,5%    -
2017                 15    13%   47%         7%      -    33%    -
2016                  5     -   20%        60%     20%     -    -
2015                 10    20%   20%        40%      -     20%    -
2014                 26    7,7%   23,1%        30,8%    15,3%     23,1%    -