Spring naar hoofd-inhoud

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft als taak de openbaarheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. De MR is bevoegd om de algemene zaken in de school te bespreken indien daar aanleiding toe is. De MR reageert en maakt standpunten kenbaar betreffende beleidsontwikkeling van het schoolbestuur. Tevens kan de MR voorstellen doen bij het bestuur.
In onze MR hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief aangekondigd. De medezeggenschapsraad is te benaderen via het e-mail adres van de school: dekreeke@elevantio.nl

 

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Namens de ouders:
 
Dhr. Crosby van den Abeele

Dhr. Egbert Vervaet, voorzitter

Mevr. Tanja Taalman
 

Namens de leerkrachten:
 
Mevr. Anne van Gelder

Mevr. Merel Huisman

Mevr. Rianne Oomkens