Spring naar hoofd-inhoud

Onze missie:

 

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige schoolomgeving. Onderwijs dat afgestemd is op de capaciteiten, kwaliteiten, talenten en behoeften van het individuele kind, om er zo voor te zorgen dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen en voorbereid zijn op een plaats in de toekomstige maatschappij.

Onze visie:

De hierboven beschreven missie loopt door in onze visie. Bij het er voor zorgen dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen, leggen we de focus op eigenaarschap en betrokkenheid.  Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van relatie, autonomie en competentie bij kinderen. Het onderwijs op onze school wordt verzorgd door gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers die met hun expertise nieuwe ontwikkelingen implementeren in ons actueel onderwijs. Dit door kritisch te kijken naar eigen handelen en waar nodig verder te professionaliseren, om zo de kwaliteit die we bieden te behouden.

Door een hoge mate van betrokkenheid willen we ons als enige school in het dorp profileren in deze gemeenschap. Een school die midden in het dorp staat en kinderen, ouders en andere stakeholders met elkaar verbindt. We zijn een school die toekomstgericht is en daarom willen we in de komende vier jaar verder werken aan de kwaliteitsontwikkeling van onze school, zodat kinderen klaar zijn voor de dag van morgen.

Dit willen we doen, door de kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving eigenaar te maken van hun eigen leerproces, waarbij dit is afgestemd is op de onderwijsbehoeften. Dit vraagt om betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders, waarbij een open en transparante communicatie onontbeerlijk is. De kernwaarden van het team van De Kreeke zijn dan ook: Betrokkenheid, Toekomstgericht, Veiligheid, Kwaliteit en Expertise.